LIBRARY MEMBERSHIP FEE

KATEGORI PENGGUNA
USER CATEGORIES

YURAN KEAHLIAN TAHUNAN
ANNUAL FEES
(RM)

 

Kakitangan Kerajaan
Civil servant

 

30

 

Ahli Korporat Institusi (10 orang)
Institutional corporate member (10 persons)

 

300

 

Individu
Individual

 

50

 

Pelajar UA / US
Public/Private University Student

 

20

 

Ahli Harian
Daily User

 

10 (harian)
10 (daily fee)

 

Pesara Kerajaan
Government Pensioner

 

20

 

Pesara IKIM
IKIM Retiree

 

Percuma
Free

 

Ahli IKIM
IKIM Member

 

Percuma
Free