Dimensi pengurusan Islam : mengurus kerja dan mengurus modal insan

Other Authors: Fadillah Mansor, Ab. Mumin Ab. Ghani
Published: Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2006.
Subjects:

Similar Items