Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan Kaedah-Kaedah & Syariah Court Civil Procedure (State of Selangor) Enactment 2003 and Rules.

Corporate Author: Selangor
Published: Petaling Jaya, Selangor: International Law Book Services, 2012.
Series:Undang-Undang Malaysia
Subjects:

IKIM Kuala Lumpur

Call Number: KPGG 2336 A282003 A4 2012
Accession Item Category Format Status Notes
00032546 Open Shelf Book AVAILABLE