Pengenalan tamadun Islam dalam sains dan teknologi

Other Authors: Shaharir Mohamad Zain, Abdul Wahab bin Haji Ismail, Haji Mohamad, Amru Nasrul Haq
Published: Kuala Lum[ur: Dewan Bahahsa dan Pustaka, 1989.
Subjects:

IKIM Kuala Lumpur

Call Number: BP 190 5 S3 P46
Accession Item Category Format Status Notes
010201 Open Shelf Book AVAILABLE
014464 Open Shelf Book AVAILABLE