Perkhidmatan Awam Malaysia : meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan-Putrajaya : Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).

Published: Putrajaya: Unit Pemodenan Tabdiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), 2006.
Subjects:

Similar Items