Perkhidmatan Awam Malaysia : meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan-Putrajaya : Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).

Published: Putrajaya: Unit Pemodenan Tabdiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), 2006.
Subjects:
Item Description:Library has 3 copies
Physical Description:ix, 132p.
ISBN:9839827200