Daftar ejaan Rumi-Jawi.

Published: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988.
Edition:Cet. 1.
Subjects:

IKIM Kuala Lumpur

Call Number: PL 5101 D34 1992
Accession Item Category Format Status Notes
000897 Open Shelf Book AVAILABLE