Kamus Dewan.

Published: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan, Malaysia, 1996.
Edition:Ed. 3..
Subjects:

Similar Items