Kamus kejuruteraan polimer.

Published: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000.
Edition:Cet. 1.
Subjects: