Glosari teknologi maklumat : bahasa Inggeris-huraian-bahasa Melayu, bahasa Melayu-bahasa Inggeris.

Published: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996-.
Edition:Cet. 1.
Subjects:

Similar Items